Happy Holiday

Geplande weken

We proberen 2 keer per jaar een vakantieweek te organiseren. Een keer tijdens de voorjaarsvakantie en een keer tijdens de herfstvakantie. Deze laatste wisselt elk jaar van regio. (regio Noord/Midden – Zuid/Midden)

De volgende vakanties staan in de planning.

JaarVoorjaarNajaar
2024Week 18 - 29 april t/m 04 meiWeek 44 - 28 oktober t/m 02 november
2025Week 18 - 28 april t/m 03 meiWeek 43 - 20 t/m 25 oktober
2026Week 18 - 27 april t/m 02 meiOnbekend

Er kunnen geen rechten verleend worden aan deze planning. Je mag wel een voorkeur aangeven. Echter kun je alleen maar komen op uitnodiging van stichting Happy Holiday.

Aanmelden
Voor het aanmelden voor de gezinsweek kijk je op de pagina aanmelden.

Extra vrij vragen aan school
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de schoolvakanties. Echter kan het zijn dat de vakantieweken van Happy Holiday op IJsselvliedt niet gelijk lopen met de vakantieweken van een van de kinderen. De ervaring leert, dat over het algemeen scholen niet moeilijk doen om voor deze bijzondere vakanties extra schoolverlof te geven. (Soms komt het wel voor dat kinderen ter compensatie extra huiswerk meekrijgen). Indien de school om een bewijs of motivatiebrief vraagt, zijn we graag bereid deze voor je op te stellen.

Echter is extra verlof ook in de wetgeving verankert. Onder de volgende artikelen:

Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art.14/art. 11 onder g.)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website overheid.nl.

Voor ‘andere’ gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:

  • Bij ernstige (levensbedreigende) ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof; geen maximale termijn vastgesteld.

Verlof kan bijvoorbeeld ook worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de gezinsleden. Bepalend toetsingscriterium voor ‘gewichtige omstandigheden’ is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.