Happy Holiday

In Veilige Handen


Ook bij Happy Holiday ben je in Veilige handen.

Zoals iedereen weet en waar we zo trots op zijn, is dat onze vakantieweken en andere activiteiten, geheel door vrijwilligers worden uitgevoerd. Dit willen we doen in een plezierige en persoonlijk, altijd veilige omgeving. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen Stichting Happy Holiday. En nadenken over welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar en zeker ook over de omgang met kwetsbare personen zoals kinderen, jeugdigen, ouderen en/of gehandicapten.

Voorop staat dat de vrijwilligers van Happy Holiday altijd respectvol met elkaar en anderen omgaan. Daarom willen we ongewenst gedrag voorkomen. Het is niet mogelijk alles via omgangsregels en afspraken uit te bannen. Een goed begin is, dat we werken met een aannamebeleid en een gedragscode. Daarom zijn we blij dat het ministerie van veiligheid en justitie onze stichting heeft opgenomen in de groep van stichtingen die het keurmerk “In veilige handen” mag dragen. Onderdeel van dit keurmerk is dat Stichting Happy Holiday voor iedere vrijwilliger een gratis ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) gaat aanvragen. Vanaf 2019 zijn we hier mee aan de slag gegaan. Deelnemers aan de vakanties en activiteiten van Happy Holiday zijn dus in veilige handen. De veilige handen van onze vrijwilligers en bestuur. Daar zijn we heel trots op.