Happy Holiday

Bestuur

Stichting Happy Holiday heeft geen mensen in dienst, maar bestaat uit tijdelijke werkgroepen van wisselende samenstelling rondom acties en evenementen.

Het bestuur van de stichting Happy Holiday bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. J.L.J.M. Grutters (John)
Secretaris: Mw. P.M. Noorbeek-Gellaerts (Patty)
Penningmeester: Dhr. M.J.H. Joosten (Thijs)
Bestuurslid: Mw. H.G.D. Wieggerink-van Emst (Ginette)
Bestuurslid: Dhr. P. Masselink (Peter)
Bestuurslid: Dhr. H.A.M. Bosch (Herman)
Bestuurslid: Dhr. A. van Lierop (André)

De bestuursleden worden benoemd op basis van kwaliteiten die voor stichting Happy Holiday van belang zijn, zoals goede contacten met de gemeenschap, maatschappij en bedrijfsleven, kennis van besturen, fondsenwerving en kennis van zaken in de wereld van goede doelen. Daarnaast moeten bestuursleden affiniteit hebben met de doelgroep.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen honorering.

Beleidsplan en doelstelling
Via onderstaande link is het beleidsplan en de doelstelling van stichting Happy Holiday te downloaden.
Beleidsplan stichting Happy Holiday

Uitgeoefende activiteiten
De stichting Happy Holiday heeft vanaf haar oprichting voldaan aan de statutaire verplichtingen. Vanaf de start op 10 november 2015 is ruimschoots gewerkt aan haar beoogde doelstelling.

Statuten
Download hier de statuten van stichting Happy Holiday.

Bestuursreglement (WBTR)
Download hier het bestuursreglement volgens de WBTR van stichting Happy Holiday.

Privacyverklaring
Download hier de privacyverklaring van stichting Happy Holiday.