Happy Holiday

Schenken via testament

Als je Stichting Happy Holiday in jouw testament wilt opnemen kunt je dit eenvoudig via de notaris regelen. Dit kan op de volgende manieren:

Een legaat
Wil je een vast bedrag of een percentage van jouw nalatenschap aan een goed doel nalaten, dan leg je dat vast in een legaat. In jouw testament benoemt je familieleden of vrienden tot erfgenaam en daarnaast laat je een gift of een schenking (legaat) na aan Stichting Happy Holiday.

Een erfstelling
Een andere mogelijkheid is een erfstelling. Hiermee benoem je een of meerdere erfgenamen. Dit kan een familielid of vriend zijn, maar ook een goed doel zoals onze stichting. Per mede-erfgenaam kun je vastleggen welk deel van de erfenis iedereen ontvangt.

Geen nabestaanden
Als je geen nabestaanden hebt en niets regelt, vervalt je nalatenschap aan de overheid. In dat geval kan het een optie zijn om jouw erfenis in zijn geheel aan een goed doel als Happy Holiday na te laten.
Dit alles dient in een testament geregeld te worden via de notaris. Als je Stichting Happy Holiday als begunstigde laat vastleggen, dan heb je hiervoor onze statutaire gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting Happy Holiday
Statutaire zetel: Monseigneur Nolensplein 14, 5993 AG Maasbree
Kamer van Koophandel: nummer 64547078